Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídka upořádání kurzů účetnictví a daňové evidence

 


MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DO 17. 5. 2015.


 

Účetní a daňová kancelář

EPOKA, s. r. o. pořádá kurz (květen-červen 2015)
Účetnictví v praxi
Vhodné pro:
*          absolventy středních škol, kteří potřebují přenést své znalosti do praxe nebo jako opakování k maturitní zkoušce.
*          maminky po mateřské dovolené, které chtějí oživit znalosti účetnictví, aby se mohly zapojit do pracovního procesu
*          všechny, kteří potřebují vylepšit nebo osvěžit své znalosti pro získání lepší práce nebo pro získání přehledu nad svým podnikáním
Cíl kurzu:       samostatně účtovat dle Zákona o účetnictví či vést daňovou evidenci dle Zákona o dani z příjmů, propojení teorie a praxe s důrazem na daňovou problematiku (daň z příjmu, DPH, silniční daň ......)
 Lektoři s minimálně 8 letou praxí v oboru, garance vysoké úrovně školení
dohledem Ing. Dany Klímové, členky KDPČR, členky Komory certifikovaných účetních 
Program - účetnictví:
Základních metodické prvky účetnictví a všeobecně uznávané účetní zásady ve vazbě na právní úpravu účetnictví v ČR • účetní doklady • účetní knihy • účtová osnova (rychlá orientace v účtové osnově), účtový rozvrh.
Výklad oceňování, účtování, inventarizace a vykazování jednotlivých oblastí aktiv a pasiv: zásoby • zúčtovací vztahy (s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci) • kursové rozdíly • časové rozlišování • dohadné položky aktivní a pasivní • rezervy, dlouhodobé závazky • splatná a odložená daň • vlastní kapitál (členění vlastního kapitálu v účetnictví, rozdělování výsledku hospodaření, zvyšování a snižování základního kapitálu, vykazování).
Výklad obsahu jednotlivých skupin účtů nákladů (5. účtová třída) a účtů výnosů (6. účtová třída).
Účetní uzávěrky a závěrka: Přípravné práce, účetní uzávěrka • sestavení účetních výkazů
Časový rozsah: 18 hodin (6 dní po 3 hodinách)
1. den - Pojem účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, účtová osnova
2. den - Účtová skupina č. 0 a 1, oceňování, evidence majetku, příklady
3. den - Účtová skupina č. 2 a 3, příklady
4. den - Účtová skupina č. 4, 5 a 6, příklady
5. den - Odpisy majetku, souvislý příklad s vysvětlováním z praxe
 
Místo konání: Žižkova 403, Mladá Boleslav
 
Období: květen-červen 2015 - vždy ve čtvrtek od 21.5. 2015 - 25.6. 2015 
od 15 h
 
Cena kurzovného: 4990 Kč vč. DPH 21 %
 
Počet osob v kurzu: max 10
 
Certifikát o absolvování kurzu získá každý účastník, který složí závěrečnou zkoušku. Cena za závěrečnou zkoušku vč. vystavení certifikátu Kč 600,- vč. DPH.
 
Závazné přihlášky posílejte do 17.5.2015 na epoka@epoka.cz, pro zařazení do kurzu je nutno zaplatit zálohu 1000.- Kč na účet 805228563/0300, v.s. 92014, své jméno uveďte
do zprávy pro příjemce. Zbývající částka je splatná v den zahájení kurzu.
 
Více informací:  326 335 015, 606 602 930, 731 164 747
 
Přihláška zde. Přihlášku stačí odeslat emailem na epoka@epoka.cz.


Závazná přihláška zájemce o kurz Účetnictví v praxi

v termínu od 21. 5. 2015 do 25. 6. 2015

 

Pořadatel kurzu: EPOKA, s.r.o., Žižkova 403, Mladá Boleslav,

IČO 61677400, DIČ CZ61677400, č. účtu: 805228563/0300,

e-mail: epoka@epoka.cz, tel. 326335015, www.epoka.cz

 

Účastník kurzu

Příjmení (titul)                       

     

Jméno                        

     

Datum a místo narození        

     

Adresa trvalého bydliště       

     

Nejvyšší dosažené vzdělání

     

Současná pracovní pozice

     

Kontaktní telefon

     

Kontaktní e-mail

     

Jakým způsobem využiji

získané znalosti?

     

Požaduji vystavení daňového dokladu na zaplacenou zálohu – název (jméno), adresa, DIČ, IČO

 

 

Požaduji certifikát o absolvování kurzu (ano/ne)

 

Záloha byla zaplacena dne:

Poznámky:

 

Souhlasím s využitím poskytnutých osobních dat a fotodokumentace výhradně pro účely realizace, propagace a hodnocení kurzu.

 

 

V ...................................  dne ............

           

 

 

        _______________________

                                                                                        Podpis 

           
  Na základě Vaší poptávky uspořádáme odborné kurzy nebo zaučíme i jednotlivce:

-  účetnictví pro začátečníky i mírně pokročilé

-  daňové evidence pro začátečníky i mírně pokročilé

- specializované kurzy pro mzdové účetní

- kurzy zaměřené na daňovou problematiku (daň z příjmů, DPH ....)

- kurzy vedení účetnictví a daňové evidence v programu POHODA

- kurzy zpracování mezd v programu PAMICA nebo ÚČTO

- kurzy vedení daňové evidence v programu ÚČTO